پنج شنبه 21 01 1399

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 21 فروردين 1399

9.jpg

برگزاری اولین جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان دهاقان

اولین جلسه خانه مشارکت مردم شهرستان دهاقان با حضور کارشناسان معاونت اجتماعی دانشگاه و اعضای خانه مشارکت مردم، 12 دی ماه  در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان برگزار گردید.

 

در این جلسه خانم ها نریمانی و جواهری سخنرانی مبسوطی پیرامون لزوم اجتماعی شدن سلامت و تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان مطابق با شیوه نامه وزارت بهداشت ارائه نمودند.

 در پایان با رأی حداکثر اعضا، خانم میرباقری (نماینده ورزشکاران) بعنوان رییس خانه مشارکت مردم انتخاب گردید و مقرر شد ابلاغ ایشان با امضای فرماندار شهرستان و مدیر محترم شبکه صادر گردد.