بررسی برنامه درمانی ده بیمار در کیمسیون هفتگی تیم شکاف لب و کام دانشگاه

کمیسیون هفتگی تیم شکاف لب و کام، دوشنبه هرهفته، با حضور اعضای این تیم پزشکی در محل کلینیک شکاف لب و کام دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه برگزار می شود.

 

 در این کمیسیون، ده بیمار با مشکلات و مسائل مختلف درمانی ویزیت شدند که از میان آنها یک نفر از استان اصفهان و سایر مراجعه کنندگان از استان‌های آذربایجان غربی، زنجان، گلستان و تهران به این کلینیک مراجعه نمودند.

 روال کار این کلینیک بدین گونه است که  بیماران یک روز قبل از کمیسیون تیم شکاف لب و کام، توسط آسیب شناسان گفتار و زبان کلینیک، ویزیت و اقدامات اولیه مانند، تشکیل یا تکمیل پرونده، ارزیابی گفتار، ارجاع جهت ارزیابی ویدئو فلوروسکوپی را انجام داده و در روز دوشنبه با پرونده جامع در جلسه کمیسیون پزشکی تیم شرکت می‌کنند.

در این کمیسیون متخصصین مختلف از حیطه‌های جراحی پلاستیک، اطفال، گوش و حلق و بینی، جراح فک و صورت، ارتودنتیست، دندان پزشک اطفال، آسیب شناس گفتار و زبان و متخصص ژنتیک به بررسی و معاینه همه جانبه بیمار پرداخته و پس از تبادل نظر ، برنامه درمانی و ارجاعات مربوط به هر بیمار را تعیین نموده و در صورتجلسه درمانی بیمار ثبت می‌شود. پس از کمسیون پزشکی، بیماران جهت انجام اقدامات تکمیلی چون ارزیابی نیزومتری، مشاوره ژنتیک، ضبط نمونه گفتار و دریافت کارت درمانی تیم به سایر بخش‌های مربوطه در کلینیک شکاف لب و کام دانشکده علوم توانبخشی ارجاع می‌شوند. همچنین بیمارانی که به ارزیابی‌های شنوایی نیاز دارند با مراجعه به کلینیک شنوایی سنجی دانشکده علوم توانبخشی تحت انجام نوار گوش قرار می‌گیرند.