جمعه 22 01 1399

آخرین بروز رسانی : جمعه, 22 فروردين 1399

10.jpg

انتصاب سرپرست بیمارستان فاطمیه خوانسار

بر اساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، بتول موسوی صانعی به عنوان سرپرست بیمارستان فاطمیه خوانسار منصوب گردید.

همچنین در این حکم از زحمات دکتر قریشی در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.