پنج شنبه 21 01 1399

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 21 فروردين 1399

9.jpg

جلوگیری از ادامه فعالیت کارگاه غیرمجاز بسته بندی و توزیع دوغ محلی در مرکز دستگرد

کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت دستگرد مرکز بهداشت شماره دو اصفهان در روز شنبه بیست و چهارم آذرماه، از ادامه فعالیت کارگاه غیر مجاز بسته بندی و توزیع دوغ محلی واقع در جنوب شهر جلوگیری نمود.

 

متصدی کارگاه پس از تهیه و آوردن ماست به این محل که فاقد شرایط بهداشتی اولیه یک مرکز تهیه و آماده سازی و توزیع مواد غذایی بوده، آنها را تبدیل به دوغ کرده و پس از  بسته بندی در بطری با اوزان مختلف و نصب برچسب جعلی با نام گلسار بر روی بطریها، دوغ ها را در بازار مصرف توزیع می کرد.

لذا در اسرع وقت این کارگاه غیر مجاز شناسایی شده و باالصاق برچسب پلمب بر درب ورودی از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

همچنین مقدار چهارصد لیتر دوغ غیر بهداشتی از این کارگاه توقیف و جمع آوری شد و همچنین به منظور اقدامات قانونی پرونده این کارگاه به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی خواهد شد.