پنج شنبه 15 03 1399

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 15 خرداد 1399

hemayat.jpg

برگزاری اولین جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان سمیرم

با توجه به ابلاغ نامه استانی مدیریت سلامت همه جانبه با رویکرد مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت ولزوم تشکیل خانه مشارکت در شهرستان، 25 آذرماه، اولین جلسه خانه مشارکت با نمایندگان تشکلها وادارات، 

نماینده رئیس شوراهاودهیاران بخش مرکزی، پادنا،دناکوه و وردشت  در دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سمیرم  برگزار گردید.

در این جلسه دکتر صبوحی مدیر شبکه بهداشت ودرمان طی سخنانی عنوان نمود: عوامل اجتماعی موثر بر سلامت )Social Determinants of Healthرویکرد یکپارچه ای برای رویارویی با معضلات بهداشتی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و( حرکت به سوی «جامعه سالم تر» است،نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که افراد دارای زمینه‌های وراثتی و اجتماعی متفاوت در تماس با عوامل بیماری زا،درجات مختلفی ازسلامت و بیماری را تجربه می نمایند.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۷۵ درصد از عوامل اثر گذار بر سلامت بیرون از حوزه خدمات بهداشتی، بیمارستانی و دارویی می باشد. به عبارت دیگر اگر وزارت های بهداشت کل دنیا به طور صد در صد موفق به ارائه خدمات بهداشتی درمانی و دارویی باشند، حداکثر ۲۵ درصد از سلامت تأمین شده است و  ۷۵ درصد سلامت، بیرون از حوزه وزارت بهداشت است؛ همان حوزه ای که متأثر از توسعه است و به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت تلقی می شوند.

دکتر صبوحی همچنین رشد و نهادينه سازي همكاري های بين بخشي در بخش هاي دولتي و خصوصي و نهادينه سازي مشاركت مردم در ارتقاي سلامت خود و پيرامون خويش را زمینه ساز بستري مناسب براي اجراي بهتربرنامه هاي توسعه موثر بر سلامت بیان نمود که همین امر باعت تغییر رویکرد درمان محور به رویکرد مدیریت سلامت همه جانبه در استان ها می گردد.

در ادامه خانم صابری کارشناس آموزش سلامت گفت: سلامت حقی همگانی است و توجه به سلامت همگان به معنای عدالت در سلامت است، زیرا برخورداری از سلامت حق همه گروه های مردمی است و تفاوت های جنسیتی، سنی، جغراقیایی، فرهنگی و قومیتی، اقتصادی و شغلی و.... نباید موجب نابرابری در بهره مندی از خدمات سلامت باشد.

تجربه سایر کشورها نشان داده است که سلامت عمومی جامعه تأمین نخواهد شد مگر آنکه بعضی از مؤلفه‌ها و تعیین کننده‌های کلان آن مانند فقر، حمایتهای اجتماعی و همچنین بیسوادی نیز مدنظر قرار گیرند؛ چرا که همه ابعاد سلامت تحت تأثیر این عوامل قرار می گیرند.

همچنین در مورد لزوم تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت ،اعضاءآن ،اهداف تشکیل خانه مشارکت و وظایف خانه مشارکت ومشخص نمودن رئیس شورای خانه مشارکت مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه آقای تیموری رابط معاون اجتماعی شهرستان در خصوص شیوه زندگی افراد مختلف که نشان دهنده انتخاب‌های آنها در مجاورت با خطرها و عوامل مؤثر بر سلامت آنان می باشد، زمان صرف شده داخل خانه‌ها و خارج از خانه‌ها و نوع همسایگی درمکان زندگی فرد و نیز عادتهای غذایی، تحرک فیزیکی و مصرف الکل یا دارو از عوامل مؤثر برشیوه زندگی، لزوم تشکیل کانون سلامت محلات وچگونگی تشکیل آن در شهر وروستا مطالبی راعنوان نمود.

در پایان با انجام رای گیری رئیس خانه مشارکت مشخص گردید.