جمعه 16 03 1399

آخرین بروز رسانی : جمعه, 16 خرداد 1399

hemayat.jpg

معدوم سازی هزار و هفتصد کیلوگرم عسل تقلبی

واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دواصفهان، آذر ماه سال جاری، مقدار هزار و هفتصد کیلوگرم عسل تقلبی و غیر قابل مصرف را از چرخه مصرف خارج نمود.

 با عنایت به دستور مقام محترم قضایی به منظور تعیین تکلیف نود و نه دبه هفده کیلوگرمی (معادل هزار و هفتصد کیلوگرم) محموله عسل توقیفی، پنج نمونه از این عسلها به آزمایشگاه ارسال شد.

جوابیه آزمون مبین عدم مطابقت با استاندارد بوده و از طرفی بالا بودن عدد) HMF درجه سمیت بیش از حد مجاز) حاکی از غیر قابل مصرف بودن مصارف صنعتی، حیوانی و انسانی شان بود، لذا برای انجام اقدامات قانونی پس از تنظیم صورتجلسه محموله مذکور به منظور معدوم سازی به گردنه زینل انتقال و از چرخه مصرف خارج شد.

شایان ذکر است با توجه به اینکه بسیاری از این گونه مواد غذایی فرآوری شده نه تنها اثربخشی مثبتی نداشته بلکه می توانند منجر به تشدید بیماری های خاص شود لذا مصرف عسل های تقلبی می تواند منجر به تشدید بیماری دیابت شود.