پنج شنبه 02 08 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 02 آبان 1398

1 7.jpg

تلاشی دیگر برای نجات جان مادر باردار و فرزندش

بازهم همچون هزاران مورددیگر، همت و درایت متخصصین و پرسنل پرتلاش بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، به ثمرنشست و این بار منجر به نجات جان مادر باردار و فرزندش شد.

خانمی ۲۶ساله که در اولین بارداری خود و ۴۸ساعت مانده به زمان تعیین شده برای زایمان، به علت افزایش فشارخون دچار پارگی عروق مغزشد، با حضور به موقع جراح مغز و اعصاب ومتخصص زنان و سرعت عمل پرسنل بیمارستان شهیدمحمدمنتظری، همزمان موردجراحی مغز و سزارین قرارگرفت.

نوزاد این مادربعد از۲۴ساعت مراقبت ویژه دربخش ان ای سی یو سالم از بیمارستان ترخیص و مادر نیز بعد از ۲۱روز مراقبت ویژه درآی سی  یو،۲۱آذرماه با هوشیاری ودرسلامت کامل مرخص وبه آغوش خانواده بازگشت.

 ازتلاش پزشکان‌وپرسنل بزرگواری که درنجات جان این مادر وفرزند همت گماردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم و برایشان آرزوی سلامتی و بهروزی داریم.