سه شنبه 12 01 1399

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 12 فروردين 1399

10.jpg

برگزاری تور پژوهشی در دانشکده پرستاری و مامایی

چهارشنبه 21 آذر ماه، تورپژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور مسئولین ستادی دانشگاه، روساء و معاونین دانشکده ها، جمعی از اساتید،  دانشجویان و مشارکت و همکاری روسای دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی، 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و پرستاری و مامایی با بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پنج سال گذشته این دانشکده، بازدید از کتابخانه ی دانشکده، مجموعه مراکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، آزمایشگاه مهارت های بالینی ادامه یافت.

پایان بخش حضور شرکت کنندگان در تور پژوهشی دانشکده متبوع ، حاضر شدن در تالار اندیشه، و شنیدن دستاوردهای پژوهشی این دانشکده از سوی معاون پژوهشی دانشکده( دکتر مهناز نوروزی)، وگرفتن عکس یادبود، بود.