بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مرکز جامع سلامت رزوه

پنج شنبه 15 آذرماه، معاون درمان وزارت بهداشت به همراه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مرکز جامع خدمات سلامت رزوه بازدید نمود.

در این بازدید، عضو شورای شهر رزوه، تبدیل مرکز جامع خدمات سلامت رزوه به یک مرکز شبانه روزی و ساخت پایگاه اورژانس 115 را دو درخواست مردم این شهر از وزارت متبوع عنوان کرد و افزود: نبود پزشک بعد از ساعت 3بعداز ظهر، مهمترین مشکل پیش روی مردم این شهر است.

وی بیان داشت: جمعیت شهر رزوه 14 تا 15 هزار نفر است که تنها یک پزشک خانواده برای ویزیت وجود دارد و یک پزشک هم در روستا مستقر است.

وی با بیان اینکه در این شهرستان اورژانس امداد جاده ای نداریم، اعلام کرد: در همین راستا شاهد مرگ و میر بسیاری از همشهریان در مسیر جاده هستیم.