پنج شنبه 28 06 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 28 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

سومین برنامه تور پژوهشی با حضور در دانشکده تغذیه و علوم غذایی

در سومین برنامه تور پژوهشی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه، سه شنبه ۱۳ آذرماه، میزبان رییس دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و نیز تعدادی از مسئولین و جمعی از دانشجویان دانشگاه بود.

در این برنامه نماینده دانشجویان از نزدیک با رییس دانشگاه و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و مسئولین به گفتگو پرداختند و سپس دستاوردها و نتایج تلاش های پژوهشی خود را در دانشکده و نتایج طرح های تحقیقاتی را در معرض نمایش گذاشتند و یک روز به یاد ماندنی را رقم زدند.