پنج شنبه 28 06 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 28 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

برگزاری جلسه توجیهی –آموزشی فرآیند آموزش و ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری سمیرم

7 آذرماه، جلسه آموزشی و توجیهی در زمینه ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری با هدف اصلاح الگوی غذایی و تامین امنیت تغذیه ای با جامعه زنان روستایی و عشایری توانمند با حضور بهورزان و تسهیلگران جهاد کشاورزی

در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان سمیرم برگزار گردید .

در این جلسه خانم بهرامیان مدیر آموزشگاه بهورزی ضمن خیر مقدم به مدعوین به اهمیت اهداف جلسه پرداخته و شرح انتظارات را طبق دستورالعمل عنوان نمود.

 در ادامه خانم عمرانی کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سلامت مطهری در زمینه اصول صحیح  تغذیه و خانم اسدی کارشناس جهاد کشاورزی در زمینه اصول سبزیکاری در خانه مطالبی را مطرح کردند .