انتشارمقالات امسال مربوط به GBD در مجله ی وزین Lancet منتشر شد

این پروژه (Global Burden of Diseases) که همه ساله به بررسی شیوع بیماری های مختلف و علل گوناگون مرگ و میر و ... در کشورهای مختلف دنیا می پردازد توسط موسسه 

Institute for Health Metrics and Evaluation

و با همکاری تعداد بسیار زیادی محقق از سرتاسر دنیا و مخصوصا ایران انجام می شود.

 اکثر مقالات این پروژه تعداد بسیار زیادی ارجاع حتی در حد چند هزار سایتیشن دریافت می کنند. برای بررسی تاثیر این مقالات بر شاخص های علم سنجی برخی محققین ایرانی به این پست از کانال مراجعه کنید:

t.me/muinews/695

چند نکته مربوط به مقالات امسال:

✅ جنگ و تروریسم سریعترین رشد (حدود  ۱۱۸ درصد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ ) را بین علل مرگ و‌میر داشته اند.

✅ وابستگی به اپیوم‌، ۴ میلیون مورد جدید در سال ۲۰۱۷ داشته و‌ منجر به ۱۱۰ هزار مرگ شده است.

✅ ۷۳ درصد از علل مرگ در دنیا در سال ۲۰۱۷ را بیماری های غیر مسری و‌مزمن تشکیل داده اند.

✅ بیش از نیمی از تمام علل مرگ در ۲۰۱۷ به علت چهار فاکتور خطر بوده است: فشار خون بالا، سیگار، قند خون بالا و شاخص توده ی بدنی بالا

✅ شیوع چاقی تقریبا در تمام کشورها افزایش داشته است. بیش از یک‌میلیون مرگ ناشی از دیابت نوع دو، پانصد هزار مرگ ناشی از بیماری های مزمن کلیوی به علت دیابت و ۱۸۰ هزار مرگ ناشی از کبد چرب غیر الکلی به علت چاقی بوده است

✅ در سال ۲۰۱۷، بعد از کمردرد و سردرد، شایعترین بیماری مربوط به شاخص Years lived with disability

اختلالات افسردگی بوده اند

✅ خانمها بیشتر از اقایان (البته با میزان سالهای بیشتر با سلامتی کمتر) عمر میکنند