اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد

دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) اعلام نمود: « ابراهیم کیان پور » 44 ساله ساکن اصفهان که دراثرحادثه کار در بیمارستان گلدیس شاهین شهر بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، 

پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل گردید.

وی افزود: بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU )، روز شنبه 12 آبان ماه در اتاق عمل مركز الزهرا (س)، تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

شایان ذکر است، كبد و يك كليه اهدايي نامبرده در اين مركز به دو بيمار در ليست انتظار، پيوند شد و کلیه ديگر وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر(ع) به يك بيمار در ليست انتظار پيوند شد. روحش شاد.