کشف و ضبط ۱۰ تن انواع مواد غذایی فاقد مجوز و تاریخ گذشته

گروه مهندسی بهداشت محیط  شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر، پیرو گزارش مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۰ و باکسب اجازه از دادستان شهرستان، از یک واحد منزل مسکونی،

مقدار حدود ۱۰ تن انواع مواد غذایی فاقد مجوز و تاریخ گذشته کشف و ضبط نمود.

 شایان ذکر است این اقلام پس از ضبط شدن، به دستور دادستان شهرستان معدوم خواهد شد.