برگزاري كارگاه 4 روزه ايمني و آتش نشاني در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، كارگاه ايمني و آتش نشاني را با حضور اعضاي تيم آتش نشاني مركز، به مدت 4 روز برگزار نمود.

 در اين كارگاه، توسط معاونت آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني، مديريت بحران، مباني و تكنولوژي حريق، نحوه استفاده از خاموش كننده هاي دستي و تجهيزات ثابت و متحرك اطفاي حريق و عمليات خاموش كردن و مهار آتش به صورت عملي آموزش داده شد.