برگزاری دو کارگاه آموزشی در مرکز آموزش بهورزی شهرستان سمیرم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم،  اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزشی تحت عنوان های " آمادگی ازدواج سالم " و " خود مراقبتی دوران بلوغ " در آموزشگاه بهورزی و مرکز آموزش بیده سمیرم نمود.

در کارگاه آموزشی آمادگی ازدواج سالم ویژه بهورزان،  خانم بهرامیان کارشناس مسئول آموزشگاه بهورزی در خصوص مباحث: بیان مهارتهای اجتماعی موثر در ازدواج سالم، توضیحراههای انتخاب صحیح همسر گزینی، بیان ضرورتها و کارکردهای دورانعقد، باب آشنایی و..... مطالبی ارائه و در پایان به سوالات مدعوین پاسخ داد.

 همچنین در کارگاه آموزشی خودمراقبتی دوران بلوغ ویژه بهورزان خانم بهرامیان کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در خصوص مباحث: بیان اهمیت خود مراقبتی دوران بلوغ، توضیح بلوغ زودرس در نوجوانان ، بیان بلوغ دیررس در نوجوانان، توضیح خودمراقبتی دوران بلوغ ، بیان چگونگی ارجاع اختلالات دوران بلوغ و..... مطالبی ارایه نمود.