برگزاری جلسه توانمندسازی پیام گزاران سلامت در دانشگاه

توانمندسازی پیام گزاران سلامت سازمان ها و ادارات استان به منظور جلب حمایت و عملیاتی کردن، توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت است که دکتر عقدک مدیر مؤلفه های اجتماعی سلامت در نهمین جلسه آموزشی پیام گزاران سلامت استان ارایه نمود.

این جلسه در روز یکشنبه 6 آبان ماه در سالن پویش مجموعه رفاهی سبز دانشگاه در خصوص اهمیت نقش پیام گزاران سلامت در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت خود، خانواده و کارکنان سازمان خود، سلامت مصرف کنندگان خدمات و محصولات شان و سلامت محیط زیست برگزار گردید. همچنین به مناسبت گرامیداشت روز جهانی دیابت (23 آبان) و لزوم جلب همکاری سازمان ها و ادارات دولتی استان اصفهان در خصوص اجرای مداخلات پیشگیرانه سلامت محور، برنامه پیشگیری کنترل بیماری دیابت و عوامل خطر آن، توسط دکتر حسینخانی مسئول برنامه بیماری های قلبی عروقی و دیابت معاونت بهداشتی دانشگاه، ارائه گردید و ایشان خواستار هماهنگی در اجرای برنامه عملیاتی سلامت کارکنان دولت شدند.

در ادامه جلسه چگونگی اجرای طرح پیشگیری از کم تحرکی در سازمان ها و ادارات استان مصوب کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، توسط دکتر روانخواه مسئول برنامه پیشگیری و کنترل سرطان و کم تحرکی معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه گردید.

سپس مهندس هادیان مدیر نظارت بر فراورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو در خصوص مبحث «معرفی اطلاعات مورد نیاز در خصوص انتخاب اقلام سلامت محور مجاز تحت نظارت سازمان غذا و دارو» بهایراد سخن پرداخت.

در پایان جلسه به هر یک از پیام گزاران  سلامت سازمان ها و ادارات استان، کتاب بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت و کتابچه توصیه های غذایی و دارویی در سفر تحویل گردید.