سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

جلسه هماهنگی و راه اندازی میز خدمت

شنبه 17 شهریورماه، جلسه هماهنگی و راه اندازی میز خدمت با حضور دکتر اطمینانی قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، آقای اکبری مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و جمعی از مدیران واحدهای ستادی و  

نمایندگان معاونت ها در محل مدیریت منابع انسانی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به اهمیت موضوع، راهکارها و  فرآیندها توسط واحدهای خدمت رسان ( معاونت ها، دانشکده ها و شبکه های  بهداشتی درمانی و .........) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در مرحله اول در اسرع وقت، معاونت ها نسبت به راه اندازی میز خدمت در مکان مناسب و با استفاده از کارشناس مجرب و زبده اقدام نمایند.

 همچنین مقرر گردید فرآیندهای خدمت رسان توسط واحدها جهت بررسی و بارگزاری به ستاد هماهنگی میز خدمت واقع در ساختمان شماره 2 (مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری) ارسال گردد.

شایان ذکر است این جلسه با بیش از ده مصوبه و برگزاری ویدئو کنفرانس (وب اینار) جهت تبادل نظر با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی زنجان، به پایان رسید.