شنبه 24 09 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 24 آذر 1397

1 2.jpg

تدوین تقویم رسانه ای برنامه های سلامت دانشگاه در شورای پیام رسان سلامت استان

یازدهمین جلسه شورای پیام رسان استان با حضور مدیر مولفه های اجتماعی سلامت دانشگاه، معاون و مسئولین روابط عمومی دانشگاه و پیام گزاران سلامت معاونت های غذا و دارو، درمان، بهداشت و سازمان صدا و سیمای مرکز استان 

و کارشناسان حوزه معاونت اجتماعی، روز دوشنبه 15 مردادماه، در دفتر معاون اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

     در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی، تقویم رسانه ای برنامه های سلامت دانشگاه در سال 1397 که توسط حوزه های مختلف دانشگاه بر اساس مناسبت های جهانی و کشوری، اولویت سلامت استان در برنامه جامع سلامت و برنامه توسعه ششم، تهیه شده بود، بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد این تقویم طی نامه رسمی  به سازمان صدا و سیمای استان ارسال شده تا از طریق کانال های مختلف از جمله صدا و سیمای مرکز استان، شبکه های اجتماعی، سایت ها و .... عملیاتی گردد.  

     همچنین مقرر شد پیام گزاران سلامت و مسئولین روابط عمومی معاونت های دانشگاه، محتوی برنامه های رسانه ای پیش بینی شده را به همراه مشخصات فرد ارائه دهنده، تا پانزدهم هرماه به روابط عمومی دانشگاه ارسال نمایند تا از طریق رئیس شورای پیام رسان سلامت استان(روابط عمومی دانشگاه) به سازمان صدا و سیما ارسال گردد.