سه شنبه 01 08 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 آبان 1397

photo_--_--.jpg

اهدا جسد طبیب خیر و نیکوکار به گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه

در روز سه شنبه ۹ مرداد ماه، پیکر مرحوم مغفور دکتر حسین جمشیدیان، طبیب نیکوکار و خیر اندیش طبق وصیت قبلی ایشان و با موافقت همسر و فرزندان وی با هدف کمک به پیشرفت علم پزشکی و فرایند یادگیری دانشجویان 

این حرفه مقدس به گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی اصفهان اهدا گردید.