جمعه 23 09 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 23 آذر 1397

1 8.jpg

اقدامات انجام گرفته جهت مراقبت و آموزش حجاج در پایگاه مراقبت مرزی

همزمان با اولین پرواز خروجی حجاج و بنا به تاکید مدیریت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان جهت آموزش و مراقبت بیماریها بین حجاج، کارشناسان مبارزه با بیماریها در محل پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه حاضر شده 

و از نزدیک وضعیت حجاج را بررسی و با مدیران، رابطین سلامت، روحانی کاروان و گروه های آسیب پذیر آموزش های لازم ارائه شد.

 آموزش و مراقبت های لازم در این خصوص توسط کارشناسان مبارزه با بیماریها و کارشناس بهداشت محیط با حضور حداقل ۳ ساعت قبل از هر پرواز از طریق توزیع پمفلت، پخش از طریق LCD  و آموزش چهره به چهره مدیران ، روحانیون و گروههای آسیب پذیر کاروان صورت می گیرد .

شایان ذکر است اعزام حجاج از تاریخ ۸ لغایت ۱۹ مرداد ماه انجام می گیرد.