دوشنبه 26 09 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 26 آذر 1397

1 3.jpg

چهار احیا موفق در روز جمعه در اصفهان

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اعلام نمود: در روز جمعه 22 تیرماه، چهار احیا موفق بر روی مرد ۸۵ ساله، زن ۷۶ ساله، جوان ۲۰ ساله و مرد ۸۲ ساله توسط تکنسین های اورژانس انجام گردید.

-          مرد ۸۵ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.

در ساعت ۱۷:40 روز جمعه ۲۲ تیرماه ، در تماسی بااتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد که مرد ۸۵ ساله ای دچارکاهش هوشیاری شده است لذا بلافاصله یک واحد امدادی از نزدیکترین پایگاه اصفهان بر بالین این مرد حاضر شد.

تکنسین‌های اورژانس، پس از حضور بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی وی، به سرعت عملیات احیای قلبی ریوی را بر روی او انجام دادند و پس از حدود ۱۵ دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این مرد را بازگردانند. این بیمار که جانی دوباره پیدا کرده بود، پس از بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵به بیمارستان فیض اصفهان منتقل شد.  آقایان مجتبی نجفی و محمد کریمیان تکنسین های حاضر در این عملیات احیا موفق بودند.
-  زن ۷۶ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.
در ساعت ۲۱:۳۵ روز جمعه ۲۲ تیرماه ۹۷ ، در تماسی بااتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد ک هزن ۷۶ ساله ای دچارکاهش هوشیاری شده است لذا بلافاصله یک واحد امدادی از نزدیکترین پایگاه اصفهان واقع در خانه اصفهان بر بالین این زن حاضر شد و پس از حدود ۱۰ دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این مرد را بازگردانند. این پس از بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵به بیمارستان غرضی اصفهان منتقل شد.
گفتنی است آقایان اکبر چکیده و مهدی افشاری  تکنسین های حاضر در این عملیات احیا موفق بودند.
-  آقای ناشناس حدودا ۲۰ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.
 در ساعت ۲۰:۵۵  روز جمعه ۲۲ تیرماه ۹۷ ، در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد که در پی تصادفی در اتوبان اقارب پرست مرد جوان حدودا ۲۰ ساله دچارکاهش هوشیاری شده است لذا بلافاصله یک واحد امدادی از نزدیکترین پایگاه در سپاهان شهر بر بالین این جوان حاضر شد.
این مرد تکنسین‌های اورژانس، پس از حضور بر بالین بیمار که دچار آسیب های متعدد در سر و اندام ها شده بود،
و کنترل علائم حیاتی وی، به سرعت عملیات احیای قلبی ریوی را بر روی او انجام دادند و پس از حدود ۲۵ دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این مرد را بازگردانند.  
این بیمار که جانی دوباره پیدا کرده بود، پس از بازگشت ضربان نبض و تنفس و ثابت کردن مصدوم بر روی تخته پشتی بلند، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شد.

گفتنی است آقایان عبدالله نظری و محمد حسین اسدی تکنسین های حاضر در این عملیات احیا موفق بودند.
-    مرد ۸۲ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ شهرستان اردستان، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.
در ساعت ۲۲:۱۶ روز جمعه ۲۲ تیر ماه ۹۷، در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ شهرستان اردستان اعلام شد که مرد ۸۲ ساله ای دچارکاهش هوشیاری شده است لذا بلافاصله یک واحد امدادی از نزدیکترین پایگاه شهری اردستان بر بالین این مرد حاضر شد.
تکنسین‌های اورژانس، پس از حضور بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی وی، به سرعت عملیات احیای قلبی ریوی را بر روی او انجام دادند و پس از حدود ۲۵ دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این مرد را بازگردانند. پس از بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان اردستان منتقل شد. گفتنی است آقایان ابوالفضل برخوردار و محسن مطلب زاده تکنسین های حاضر در این عملیات احیا موفق بودند.