سه شنبه 29 08 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 29 آبان 1397

1 9.jpg

بازدید معاون توسعه دانشگاه از بیمارستان های فاطمیه بادرورد و خاتم الانبیاء نطنز

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه دکتر مرتضی صفاری نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی، از طرح توسعه و اتاقهای عمل جدیدالتاسیس بیمارستان فاطمیه بادرود 

بازدید به عمل آوردند.

مسئولین همچنین  از طرح توسعه بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز بازدید و سپس با حضور بر بالین آیت الله علوی سرشکی از ایشان عیادت نمودند.