65 طرح همکاری با دانشگاه های آلمانی زبان در اصفهان ارائه شد

 

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۵ طرح همکاری مشترک با دانشگاه های آلمانی زبان ارائه کردند.

این طرح ها در همایش "همکاری های علمی پژوهشی با کشورهای آلمانی زبان" ارائه گردید و طرح های منتخب از حمایت های مشاوره ای و مالی برخوردار خواهند شد.
در این همایش، زمینه‌های همکاری، منابع موجود در کشور آلمان، سازمان های دولتی و غیردولتی علمی پژوهشی حمایت کننده از فعالیت های مشترک تحقیقاتی و همچنین برنامه جدید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در زمینه حمایت از فعالیت های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.
روندهای اجرایی حمایت های بنیادهای مهم علمی پژوهشی آلمانی از جمله مؤسسه تبادلات دانشگاهی آلمان (DAAD)، بنیاد پژوهش آلمان (DFG) و مؤسسه الکساندر فون هومبولدت و راه های همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه های سوییس و اتریش نیز در این همایش معرفی شد.
همچنین در این همایش که با حضور رابط موسسه تبادلات دانشگاهی آلمان برگزار شد، تفاهمنامه ‌های همکاری های علمی و تحقیقاتی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال آلمان و همچنین روندهای اداری اجرایی شکل گیری هسته های همکاری بر اساس این تفاهمنامه ها مورد بررسی قرار گرفت.
این همکاری ها در قالب دوره های تبادل پژوهشگر، دعوت از اساتید و پژوهشگران آلمانی، برگزاری دوره های آموزشی مشترک و اجرای پروژه های تحقیقاتی بین دانشگاهی قابل برنامه ریزی خواهد بود؛ همچنین جزییات نهادهای تامین کننده "پژوهانه" (گرنت) کشورهای سوییس و اتریش بررسی و ارائه شد.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در جهت تقویت روابط علمی و پژوهشی با کشورهای آلمانی زبان، برنامه حمایتی در قالب دوره های توانمندسازی، تسهیل و توسعه روندهای اداری و همچنین کمک رسانی و مشاوره های مستقیم در زمینه شکل گیری هسته های علمی پژوهشی بین دانشگاهی را اجرا خواهد کرد.
گفتنی است فعالیت های علمی پژوهشی بین المللی می ‌توانند علاوه بر کمک به ارتقای کیفی و کمی پژوهش در جمهوری اسلامی ایران به برقراری روابط موثرتر بین المللی و همچنین تقویت همکاری های بین المللی در زمینه های غیر دانشگاهی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کمک کند.

لازم به ذکر است دفتر هماهنگی همکاری دانشگاه های علوم پزشکی ایران با آلمان روزهای پایانی سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی شد و دانشگاه که مسئول تسهیل روابط دانشگاه های ایران با آلمان، اتریش، ژاپن و کره جنوبی می باشد، در سال های اخیر بویژه پس از برجام گام های بلندی را برای توسعه همکاری های بین المللی برداشته است.