چهارشنبه 07 03 1399

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 07 خرداد 1399

hemayat.jpg

اجرای مرحله دوم طرح سالک در مرکز خدمات جامع سلامت رامشه و توابع آن

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روزهای دهم و یازدهم تیرماه، به مدت دو روز اجرای مرحله دوم طرح سالک را در مرکز خدمات جامع سلامت رامشه و توابع آن آغاز نمود.

 این طرح که از سوی واحد مبارزه با بیماری های ستاد هماهنگی شده بود با همکاری بسیج حسن آباد و در اختیار گذاشتن داوطلبان سلامت انجام شد.

 در این برنامه بهروزخاموشی در رامشه، حسین یاوری در روستای احمدآباد و محمد جواد افراز در روستای اسفنداران هدایت داوطلبان سلامت را به عهده داشتند.

همچنین مقررشد پس از انجام این مرحله از طرح، پایش از مناطق دارای کلنی های فعال پس از طرح انجام شود و پس از توزیع طعمه در بین خانه های بهداشت به باغداران به منظور دریافت طعمه اطلاع رسانی گردد.

دکتر فروغی معاون بهداشتی مرکز نیز از مناطق اجرای طرح بازدید نمود.