سه شنبه 29 08 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 29 آبان 1397

1 3.jpg

برگزاری جلسه حمایت از کودکان قربانی کودک آزاری

به دنبال اعلام رئیس مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام حسین (ع) در خصوص چالش های موجود در زمینه حمایت از کودکان قربانی کودک آزاری تحت درمان و خطرات احتمالی برای این کودکان پس از ترخیص،

جلسه ای در اداره کل بهزیستی استان و با حضور مدیر کل بهزیستی و شرکت مسئولین و کارشناسان ذی ربط از بهزیستی، حوزه های معاونت اجتماعی و بهداشتی دانشگاه و رئیس و مدیر بیمارستان امام حسین (ع) در روز سه شنبه 12 تیرماه، در بهزیستی تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا، حوزه های مختلف در خصوص اقدامات حمایتی واحد/حوزه خود توضیحاتی ارائه نموده و سپس به موانع موجود در فرایندهای جاری پرداختند.

در این جلسه اورژانس اجتماعی و اهداف و فعالیت های مربوطه به تفصیل معرفی گردید و مقرر شد جهت آشنایی دقیق با نحوه ی غربالگری، شناسایی و تشخیص و درمان موارد مبتلا به کودک آزاری و همینطور فرایند جاری حمایتی از ایشان، بازدیدهای مشترکی از واحدهای ارائه خدمت دو سازمان (دانشگاه و بهزیستی) صورت پذیرد و پس از آن گروه کارشناسی نسبت به مستند نمودن فرایندها و رسم الگوریتم های مربوطه اقدام نماید تا از اقدامات موازی جلوگیری بعمل آید و روند حمایت کودکان سامان دهی مجدد گردد.

در مرحله بعد تهیه پروتکل یا بسته حمایتی مورد برنامه ریزی و اقدام قرار گیرد.