دوشنبه 26 09 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 26 آذر 1397

1 6.jpg

انتخاب دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته

بر اساس نامه ای از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نوید مجتهدی زاده دانشجوی مقطع دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بعنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته انتخاب شد.

دکتر مسعود امانلو دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، در نامه ای به دکتر حق جوی جوانمرد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، نوید مجتهدی زاده دانشجوی مقطع دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی را با کسب 108/30 امتیاز به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته انتخاب نمود.