دوشنبه 26 09 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 26 آذر 1397

1 8.jpg

برگزاری کلاس آموزشی برای دانشجویان کار آموز پزشکی اجتماعی

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، بمنظور آشنایی دانشجویان با برنامه های مختلف بهداشتی و سامانه سیب، کلاس آموزشی ویژه دانشجویان کار آموز پزشکی اجتماعی در محل سالن سایت آموزشی این مرکز برگزار نمود.

 در این کلاس در مورد معرفی واحدهای فنی ستاد، برنامه های طرح تحول سلامت، سطوح مختلف مراقبتها، آمارهای جمعیتی و اهداف مهم مراکز خدمات جامع سلامت،  توضیحات و آموزش  های لازم به دانشجویان ارایه شد.

همچنین واحدهای آموزش سلامت، واحد امور پزشکان، واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس، واحد بهداشت حرفه ای، واحد تغذیه، واحدسلامت روان و واحد مبارزه با بیماری ها آموزش ها، پروتکل ها و کلیات برنامه های واحدها را به دانشجویان آموزش دادند.

در این جلسه آموزشی توسط خانم دکتر هفت برادران در مورد سامانه سیب و اهمیت ورود اطلاعات خدمت گیرندگان و ثبت بیماری ها، پیگیری خدمت گیرندگان، چگونگی ثبت داروها و آزمایشات آنان درسامانه سیب آموزش های کاملی به دانشجویان ارایه شد.