دوشنبه 26 09 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 26 آذر 1397

1 8.jpg

جلسه هماهنگی در زمینه اجرای توافق نامه همکاری سه جانبه حوزه های آموزشی، پژوهشی و اجتماعی

با توجه به اهمیت و ضرورت تعاملات درون بخشی و در راستای تحقق اهداف عملیاتی ترویج مبانی و کاربست عملی مؤلفه های اجتماعی سلامت، 6 تیرماه، جلسه هماهنگی با حوزه های ذیربط در محل معاونت اجتماعی برگزار گردید.

این جلسه با حضور دکتر رحیمی از حوزه معاونت آموزشی، خانم دکتر یمانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  و دکتر عقدک مدیر مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت و همچنین کارشناسان حوزه برگزار گردید.

در ابتدا مقدماتی در خصوص اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی سلامت و ضرورت ترویج آگاهی و تغییر نگرش در آموزش های دانشجویان و اساتید مطرح و در ادامه پس ازطرح نامه های ارسالی از معاونت امور اجتماعی وزارت متبوع، تعهدات مورد اشاره در پیش نویس توافق نامه همکاری های سه جانبه  خوانده شد و بر اساس پیشنهادات ارائه شده، بازنگری و اصلاح گردید.