یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

1 2.jpg

جلسه هماهنگی حوزه معاونت اجتماعی با اداره کل بهزیستی در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 دوشنبه بیست و یکم خرداد ماه، جلسه ای با حضور دکترسلطان الکتابی مدیر دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی از معاونت امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان و دکتر عقدک مدیر مؤلفه های اجتماعی سلامت

و کارشناسان حوزه معاونت اجتماعی تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن بیان اهمیت موضوع و ضرورت تعامل و همکاری بین بخشی دراین زمینه، در خصوص ساختار، اهداف و برنامه های مرتبط با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی توضیحاتی ارائه شد.

 سپس با توجه به طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، موضوعاتی که طبق طرح مستلزم همکاری های متقابل بین بخشی بود، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مواردی دال بر چگونگی اجرایی نمودن فرآیند فوق مصوب گردید.