یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

1 7.jpg

ضربان اهدا عضو به کندی می تپد/لزوم تشریح اهمیت اهدا عضو

 

 

رییس دانشگاه:  400 نفر نیازمند پیوند عضو در استان اصفهان هستند

 دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه طی گفتگویی با اشاره به ضرورت اهدا عضو، گفت: حداقل 400 نفر در استان اصفهان نیازمند عضو برای پیوند هستند که افراد دچار مرگ مغزی بیشترین کمک را به این افراد می کنند.

وی ادامه داد: فرهنگ اهدا عضو در استان اصفهان در حال گسترش است و این فرهنگ به زندگی مجدد افراد می پیوندد که وجود سامانه و تسهیل شرایط عضویت برای اهدا عضو در این خصوص موثر شده است.

*ترویج فرهنگ اهدا عضو نیازمند نگاه همه جانبه است

دکتر بهنام صانعی، عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه اهدا عضو نیازمند برنامه ریزی و فرهنگ سازی است، اظهارکرد: ترویج فرهنگ اهدا عضو نیازمند نگاه همه جانبه است تا اینکه افراد جامعه شناخت کامل و کافی نسبت به این موضوع مهم داشته باشند.

 وی افزود: اهمیت اهدا عضو باید از منظرهای مختلف از جمله اهمیت دینی، انسانی و اقتصاد سلامت برای مردم تشریح شود و زمینه ترویج و انجام این کار خیر فراهم شود.

دکتر صانعی با بیان اینکه ظرفیت برای اهدا عضو فراهم است، تصریح کرد: تخت های بیمارستان و امکانات اهدا عضو در بیمارستان ها فراهم است و باید زمینه ترویج این فرهنگ انجام شود تا اینکه اهدا عضو صورت گیرد.

آنچه اهمیت اهدا عضو را دوچندان می کند این است که تنها یک سوم از افراد دچار مرگ مغزی اهدا عضو را انجام می دهند و مابقی افراد با وجود سلامت اعضای بدن اهدا عضو را انجام نمی دهند.

شایان ذکر است اهدا عضو، اهدا زندگی؛ واژه ای کم و بیش آشنا برای همگان است اما این واژه و اقدام خداپسندانه که کم و بیش مورد شناخت مردم است باید بیشتر و بیشتر معرفی شود تا اینکه زمینه ترویج آن فراهم شود.

سکته مغزی و حوادثی که منجر به از کارافتادگی مغز می شود دیگر فرصت را برای زندگی مجدد از انسان می گیرد اما فرصت زندگی را برای افرادی نیازمند به عضو فراهم می سازد و چنین انسانی پس از مرگش زنده خواهد بود و از برکات معنوی بهره مند می شود.

بسیاری از افراد چشم انتظار عضو برای پیوند اعضا هستند و در هر 12 ساعت یک نفر موفق به انجام پیوند عضو می شود که این موضوع آمار پایین اعضا اهدایی را نشان می دهد.

بررسی چرایی چنین اتفاقی از جنبه های مختلف مهم است که ضربان اهدا عضو همانند سایر کارهای خیر در جامعه به سرعت نمی تپد و برخی از افراد نسبت به این کار خیر بی خبرند و همه صاحب نظران عرصه پزشکی و کارشناسان دینی بر فرهنگ سازی این امر خیر هم نظر هستند.