یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

1 6.jpg

توقیف ترشی و زیتون های غیربهداشتی و فاقد مشخصات در یک فروشگاه ارزانسرای مواد غذایی

سیصد و پنجاه کیلوگرم ترشی فاسد و زیتون فاقد مشخصات بهداشتی توسط مهندس منصوری کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت کوجان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، 

از یک فروشگاه ارزانسرای مواد غذایی در محدوده خیابان امام خمینی توقیف و جمع آوری گردید.

این کارشناس که برای انجام فرآیند بازرسی به یک فروشگاه ارزانسرای مواد غذایی مراجعه کرده بود در حین کنترل مواد غذایی آن مقدار سیصد و پنجاه کیلوگرم ترشی با علایم فساد و زیتون فاقد مجوزهای بهداشتی مشاهده کرد که در معرض فروش به مشتریان قرار داشتند.

 سپس این مواد پس از تنظیم صورتجلسه به منظور انجام اقدام قانونی، توقیف گردید و با توجه به وجود نواقص متعدد، اخطاریه نواقص غیربحرانی نیز برای این محل تنظیم شد.

شایان ذکر است که پرونده این فروشگاه برای انجام سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع داده شد.