یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

1 12.jpg

اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد

دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) اعلام نمود: «محمدجواد حيدري مقصود بيكي» 35ساله، كه بر اثر حادثه و آسيب مغزي

در بيمارستان اميرالمومنين شهرضا، بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل گردید.

سپس بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU )، روز پنجشنبه هفدهم خرداد ماه در اتاق عمل مركز الزهرا (س)، تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت و كبد، پانكراس و كليه هاي اهدايي نامبرده به چهار بيمار در ليست انتظار، پيوند شد.