یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

1 2.jpg

هماهنگی حوزه معاونت اجتماعی با مدیران شبکه های منتخب جهت برگزاری مجامع سلامت شهرستان

با عنایت به تاکیدات مقام محترم وزارت بهداشت مبتنی بر تشکیل مجامع سلامت استانی و شهرستانی، اولین جلسه هماهنگی جهت برگزاری مجامع سلامت شهرستان با مدیران شبکه های اصفهان

(مرکز بهداشت شماره 1)، برخوار، شاهین شهر و میمه، خمینی شهر در روز شنبه 12 خرداد، در دفتر معاون اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه ضرورت برگزاری مجامع شهرستانی، با هدایت و همکاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان به منظور کمک و جلب مشارکت حداکثری ذی ربطان و ذی نفعان حقوقی و حقیقی از بخش­های دولتی و غیردولتی (عمومی، خصوصی، تعاونی، مردم­نهاد) برای توسعه سلامت همه­جانبه  مطرح گردید. همچنین مختصری در خصوص چگونگی برگزاری مجامع سلامت ملی و استانی در سال گذشته مطرح و دستورالعمل اجرایی به تفصیل توضیح داده شد.

 در ادامه مقرر گردید در اولین فرصت تاریخ های برگزاری مجامع سلامت شهرستانی به حوزه معاونت اجتماعی اعلام گردد.