یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

1 3.jpg

پوشش 100% خدمات واکسیناسیون در جمعیت سیار و عشایر و افاغنه شهرستان سمیرم

با توجه به دستورالعمل کشوری حفظ دستاوردهای ریشه کنی بیماری فلج اطفال، طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال در جمعیت عشایر ،سیار و افاغنه سطح شهرستان سمیرم از تاریخ 22-26 اردیبهشت ماه، 

با وجود شرایط سخت جوی انجام و خدمات واکسیناسیون به گیرندگان این خدمت با پوشش 100% ارائه گردید .

 این طرح که با محوریت و پشتیبانی شبکه بهداشت و درمان سمیرم و همکاری ادارات اجرا گردید، تعداد 1870خانوار بازدید و تعداد 895 کودک زیر پنج سال واکسن فلج اطفال دریافت نمودند .

شایان ذکر است برنامه لکه گیری در منطقه در حال اجرا است .