شنبه 27 05 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 27 مرداد 1397

1 12.jpg

برگزاری اولین جلسه ایجاد طرح دانشگاه سبز

در روز شنبه 22 اردیبهشت ماه، اولین جلسه ایجاد طرح دانشگاه سبز با حضور معاون دانشجویی فرهنگی و نمایندگان حوزه معاونت توسعه و دانشکده پزشکی در معاونت اجتماعی تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا بطور کلی به فعالیت های صورت گرفته در این زمینه اشاره گردید و سپس مطلب دانشگاه سبز، علوم سبز و همینطور ابزارGreen Metric توسط حوزه معاونت اجتماعی ارائه و نقطه نظرات اعضاء در این خصوص جمع اوری گردید.

در پایان مقرر شد دفتر اصلی یا دبیرخانه این طرح در حوزه معاونت اجتماعی تشکیل گردد و طی جلسات بعدی کارگروه های مربوطه نیز تعیین شوند.