یکشنبه 06 03 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 06 خرداد 1397

1.jpg

اولین نشست معاونت اجتماعی دانشگاه بامدیران شبکه ها

اولین جلسه هماهنگی معاونت اجتماعی با مدیران شبکه های بهداشت و درمان، روزدوشنبه 17 اردیبهشت درمحل تالار زیتون مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی برگزارگردید.

این جلسه به منظور آشنایی مدیران باساختار وشرح وظایف حوزه جدیدالتاسیس معاونت اجتماعی و چگونگی برقراری تعامل به منظور انجام فرآیندهای مشترک آتی تشکیل گردید.

درجلسه پیشگفت، ضمن تبین تاریخچه تشکیل معاونت اجتماعی وحیطه فعالیت های این حوزه ، توضیحاتی پیرامون مباحث ارکان مدیریت سلامت همه جانبه ، کانون سلامت محلات، مجمع سلامت محلات، شهرستان واستان نیز ارائه گردید.