شنبه 27 05 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 27 مرداد 1397

1 12.jpg

دومین نشست هم افزایی کارگروه پیشگیری ازخودکشی اندیشگاه سلامت استان

دومین جلسه هم افزایی کارگروه پیشگیری ازخودکشی، با حضور تعدادی از اساتید و صاحب نظران مرتبط باموضوع، درمحل تالار پویش معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

دراین جلسه، روند آمار خودکشی دراستان وکشور، درسالهای گذشته ارائه و سخنرانان به ارایه راهنماهای بالینی وفعالیت ها وبسته های مراقبتی مربوط به خودکشی درحوزه بهداشت نمودند.

 همچنین دراین جلسه تجارب سایر کشورهای جهان درزمینه کنترل خودکشی ارائه، ونظرات کارشناسی حضار جلسه اخذ گردید.