شنبه 27 05 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 27 مرداد 1397

1 2.jpg

قرص سریع بازشونده دیمن هیدرینات در دانشکده داروسازی دانشگاه طراحی گردید

قرص سریع بازشونده دهانی دیمن هیدرینات به روش تراکم مستقیم توسط پژوهشگر دانشکده داروسازی وعلوم دارویی دانشگاه با راهنمایی دکتر ابوالفضل اصلانی طراحی شد.

علیرضا قاسمی پژوهشگر دانشکده داروسازی در این خصوص گفت: هدف از این طرح داروسازی، طراحی، فرمولاسیون و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی قرص بازشونده دهانی دیمن هیدرینات 25 میلی گرم بود که در کوتاهترین زمان در حفره دهان از هم پاشیده شود.

وی مصرف راحت این دارو را برای نوزادان، سالمندان و افرادی که در بلعیدن دچار مشکل هستند عنوان نمود.

علیرضا قاسمی افزود: در این طرح 31 فرمول  در گروه های  پایه های جوشان و از هم پاشاننده قوی با استفاده از نرم افزاری ارائه و قرص ها به روش تراکم مستقیم طراحی شد.

وی گفت: با آزمایش های فرسایش پذیری، ضخامت، سختی، تغییرات وزنی، محتوای ماده موثر، یکنواختی محتوی، زمان از هم پاشیدن، زمان خیش شدن، آزمایش انحلال و میزان محتوای رطوبت این قرص ها بررسی شد.

پژوهشگر این طرح داروسازی افزود: در نتایج حاصل از پژوهش مشخص شد که فرمولاسیون های حاوی هر دو پایه جوشان و از هم پاشاننده قوی دارای زمان از هم پاشی کمتری درمقایسه با دیگر فرمولاسیون ها است.