یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

1 2.jpg

توقیف و جمع آوری عسل های فاقد مشخصات از سطح عرضه در طرح تشدید سلامت نوروزی

کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه در ادامه طرح تشديد سلامت نوروزی، مقدار یکهزار و صد و نود چهار کیلوگرم عسل فاقد مشخصات از سطح عرضه را توقیف و جمع آوری نمودند.

بازرسان بهداشت محیط که در قالب تیم های دو نفره که به منظور کنترل مواد غذایی مراکز تهیه و عرضه به دو نقطه حساس و شلوغ مسافر پذیر شهر مراجعه کرده بودند در بازرسی های خود موفق شدند علاوه بر توقیف این عسل ها، مقدار چهارصد و پنجاه کیلوگرم مواد غذایی دیگر شامل گوشت و محصولات پروتیینی، مواد اولیه تولید شیرینی، عرقیجات و دیگر مواد غذایی که به ترتیب غیر قابل مصرف، فاقد مشخصات و تاریخ مصرف گذشته بودند را قبل از عرضه به مردم از چرخه مصرف خارج کرده و با آموزش های چهره به چهره به متصدیان مربوطه آنان را از عواقب قانونی کار خود مطلع نمودند.

همچنین پرونده متخلفین به منظور پیگیری به مراجع ذی صلاح ارجاع داده شد.

خاطر نشان می گردد که در این روز توسط بازرسان به ده مورد از شکایات مردمی سامانه 190 مدیریت ارتباطات مردمی در مناطق یاد شده رسیدگی شد.