شنبه 29 10 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 29 دی 1397

1 12.jpg

تشريح فعاليت هاي كارگروه توسعه علوم پرستاري در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

در جلسه رابطين آموزشي و  پرستاران باليني مركزآموزشي درماني الزهرا (س)، دكتر خراساني عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي و عضو كارگروه توسعه علوم پرستاري (NSD) به تشريح فعاليتهاي كارگروه توسعه علوم پرستاري پرداخت.

وي گفت: اين كارگروه آمادگي دارد براي مشكلاتي كه پرستاران در بالين مشاهده مي كنند، نشست هم انديشي برگزار نمايد و راهكارهاي مناسب در رفع چالشهاي حرفه اي پرستاري انديشيده شود.

دكتر خراساني افزود: پرستاران مي توانند با مراجعه به  سايت دانشكده پرستاري و مامايي و درج نظرات خود در محورهاي فعاليت كارگروه، در ارتقاي حرفه اي رشته خود سهيم باشند. زمينه هاي فعاليت كارگروه عبارتند از: اجرایی نمودن فرآیند پرستاری در کشور، تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری، تهیه و تدوین لاگ بوک (Log Book)، تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی(Clinical Study Guide) ، فرآیند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها، اجرای آزمون عملی پایان دوره کارشناسی پرستاری، توانمندسازی اساتید پرستاری، توانمندسازی کادر خدمات پرستاری، سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری، نقد، تحلیل و بازنگری کوریکولوم های آموزشی رشته ها دانشگاهی حرفه پرستاری، پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه دانش و خدمات پرستاری، پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه مدیریت و رهبری اثربخش و کارآمد در پرستاری، تدوین نقشه راه توسعه نقش تخصصی پرستاران ایران، تحلیل دوره های آموزشی رشته های غیر دانشگاهی مرتبط با حرفه پرستاری مانند  بهیاری و . . .