شنبه 29 10 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 29 دی 1397

1 9.jpg

توسعه برنامه مراقبت در منزل از نوزادان ترخیص شده بخش های نوزادان

زینب همتی دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، از پایان نامه خود با عنوان توسعه برنامه مراقبت در منزل از نوزادان ترخیص شده بخش های نوزادان: یک مطالعه ترکیبی درتالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی دفاع نمود.

زینب همتی، در پایان نامه خود به موضوع نوزادان نارس، که از جمله گروههای در معرض خطر می باشند و بيش ترين ميزان مرگ و مير و عوارض نوزادي را به خود اختصاص می دهند، پرداخته است.

وی مشکلات این نوزادان و والدین آنان را محدود به زمان بستری در بخش های مراقبت ویژه ندانسته و معتقد است پس از ترخیص والدین آنان، به دلیل عدم آگاهی در مورد چگونگی مراقبت از نوزادشان با استرس و اضطراب فراوانی روبه رو می شوند. از این رو حمایت تیم درمان خصوصاً پرستاران جهت ارتقاء سلامت نوزاد و افزایش توانمندی مراقبتی والدین از اهمیت بالایی برخوردار است.

 اما در این میان وجود چالش های متفاوت(فرهنگ های متفاوت خانواده ها، امنیت پرستار در بافت های مختلف فرهنگی، موارد قانونی و ....) می تواند مراقبت های پس از ترخیص این نوزادان را تحت تأثیر قرار دهد، و با توجه به اینکه تاکنون برنامه منسجم و کاملی مبتنی بر چالش های خانواده ها و سیستم پرستاری جهت انجام مراقبت های موثر پس از ترخیص نوزاد تدوین نشده است، بنابراین پایان نامه خانم زینب همتی،  با هدف توسعه برنامه مراقبت در منزل از نوزادان ترخیص شده از بخش های نوزادان با رویکرد ترکیبی در سه مرحله که شامل؛1) مرحله کیفی با هدف شناسایی چالش های مراقبت در منزل از نوزادان   2) مرحله تدوین برنامه مبتنی بر چالش های استخراج شده از مرحله کیفی و مرور متون و منابع موجود  و  3) مرحله کمی با هدف اجرای بخشی از برنامه طراحی شده بر آگاهی مادران و پرستاران نوزادان با برنامه مراقبت در منزل اجرا شد.

گفتنی است اساتید راهنما و مشاور دانشجو زینب همتی ،  دکتر محبوبه نم نباتی و دکتر علیرضا صادق نیا بودند.

همچنین داوری پایان نامه وی را دكتر دکتر بهزاد شمس، دکتر احمد علی اسلامی، دكتر مسعود بهرامی و دکتر اشرف کاظمی به عهده داشتند.