شنبه 29 10 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 29 دی 1397

1 12.jpg

رتبه های برتر بانوان دارای بیشترین شاخص اچ ایندکس از آن بانوان هیأت علمی دانشگاه

سامانه علم سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز جهانی بانوان در علم، اسامی چهار بانوی محقق هیأت علمی را که جزو ۲۰ محقق هیأت علمی با بیشترین شاخص اچ ایندکس در دانشگاه های وزارت متبوع می باشند را اعلام نمود.

گفتنی است از بین چهار محقق خانم، رتبه های اول و سوم آن از آن بانوان هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشند.

- دکتر رویا کلیشادی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشمند یک درصد برترESI و با شاخص اچ ۴۴،

این محقق از نظر شاخص اچ رتبه هفتم را در بین کل محققین هیأت علمی علوم پزشکی و رتبه اول را در بین بانوان این گروه دارد.

- دکتر لیلا آزادبخت، عضو سابق هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و هیأت علمی فعلی تهران، دانشمند یک درصد برترESI و با شاخص اچ ۳۹،

این محقق از نظر شاخص اچ رتبه پانزده را در بین کل محققین هیأت علمی علوم پزشکی و رتبه دوم را در بین بانوان این گروه دارد.

- دکتر نضال صراف زادگان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با شاخص اچ ۳۸،

این محقق از نظر شاخص اچ رتبه هجده را در بین کل محققین هیأت علمی علوم پزشکی و رتبه سوم را در بین بانوان این گروه دارد.

دکتر پروین میرمیران، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشمند یک درصد برترESI و با شاخص اچ ۳۷،

این محقق از نظر شاخص اچ رتبه نوزده را در بین کل محققین هیأت علمی علوم پزشکی و رتبه چهارم را در بین بانوان این گروه دارد.