شنبه 29 10 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 29 دی 1397

1 2.jpg

نصب پوستر و تراکت آموزشی مربوط به هفته بسیج ملی تغذیه در اتوبوسهای شرکت واحد شهر اصفهان

بمناسبت هشتمین بسیج ملی آموزش تغذیه صحیح، جهت افزایش اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی تغذیه ای عموم جامعه، تعداد ۲۰۰ عدد پوستر و تراکت آموزشی مربوطه، با هماهنگی انجام شده در اتوبوسهای شرکت واحد شهر اصفهان و حومه نصب گردید.

این اقدام در روز 19 دیماه، توسط واحد بهبود تغذیه جامعه، روابط عمومی مرکز بهداشت استان و مرکز بهداشت شماره یک اصفهان انجام شد.