شنبه 28 07 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 28 مهر 1397

1 8.jpg

برگزاری كارگاه های مراقبتهای ویژه نوزادان یک و آشنايي با مفاهيم عمومي مراقبت های پرستاري در دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه از روز سه شنبه 19 دی ماه، کارگاه دو روزه مراقبتهای ویژه نوزادان یک را در تالار معرفت دانشکده متبوع شروع برگزار نمود.

در این کارگاه دو روزه اساتید گروه کودکان و نوزادان دانشکده و همچنین تعدادی از کارشناسان ارشد پرستاری نوزادان به ارائه مباحثی با موضوعات: آشنایی با مراقبت های تکاملی نوزادان، آگاهی از وضعیت(position) مناسب بیماران بر حسب در مورد، استانداردهای ساختار بخش NICU (نظری)، چالش های موجود ساختار بخش ها و چگونگی مطابقت دهی آنها با رویکرد تکاملی، اصول و مراقبت های پرستاری در خونگیری و رگ گیری در نوزادان مراقبت از مسیرهای نافی، اصول تعبیه PICC و چگونگی انجام آن، چالش ها و استانداردهای رگ گیری در نوزادان (بحث گروهی)، پرداختند.

گفتنی است در کارگاه دو روزه مراقبتهای ویژه نوزادان یک، علاوه بر انجام تمرین عملی روی مولاژ در برخی از مباحث طرح شده، تعدادی از کارشناسان پرستاری مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه نیز شرکت نمودند. 

شایان ذکر است کارگاه آشنايي با مفاهيم عمومي مراقبت های پرستاري نیز از  سه شنبه 19 دی ماه ، در تالاراندیشه دانشکده شروع و تا 20 دی ماه ادامه یافت.

در این کارگاه دو روزه اساتید دانشکده از گروه های آموزشی مختلف،  به ارائه مباحثی با موضوعات: آشنايي با اصول استاندارد مراقبت پرستاری، آشنايي با نقش معاینه فیزیکی در مراقبت پرستاري، آشنايي با مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد،  آشنايي با اصول ارتباط حرفه اي در پرستاري، آشنايي با اصول اخلاقي در ارتباطات حرفه اي و آشنايي با اصول ثبت در ارتباطات حرفه اي پرداختند.

همچنین در این کارگاه، شماری از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه ی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) شرکت کرده اند.