جمعه 28 10 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 28 دی 1397

1 12.jpg

اجرای بررسی کشوری "تعیین وضعییت تن سنجی شاخص های تغذیه ای و رشد و تکامل"

مطالعه ملی تعیین وضعییت تن سنجی شاخص های تغذیه ای و رشد و تکامل همزمان با سایر استانهای کشور از تاریخ 8 آذر 96 در 13 شهرستان منتخب در اصفهان آغاز شد.

هدف از بررسی مذکور بررسی وضعیت تن سنجی و شاخص های دریافت غذایی، رشد و تکامل کودک همراه با برخی شاخص های کیفیت ارائه خدمات بود.

در بررسی مذکور 542 کودک زیر 5 سال که به صورت تصادفی از سامانه سیب توسط انستیتو تحقیقات تغذیه تهران انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

شهرستان های منتخب در بررسی مذکور مراکز بهداشت شماره 1 و 2 ؛ فلاورجان ؛ نجف آباد ؛ خمینی شهر ؛ شهرضا  , مبارکه ؛ برخوار ؛ شاهین شهر ؛ نطنز  ؛ گلپایگان ؛ لنجان و اردستان بودند.

در بررسی مذکور قد و وزن کودک ؛ اطلاعات عمومی خانوار ؛ اطلاعات مرتبط با تغذیه با  شیر مادر و رژیم غذایی کودکان زیر 2 سال ؛ بررسی مصرف مواد غذایی مصرف شده در کودکان ؛ اطلاعات مرتبط با تکامل و اطلاعات دمو گرافیک و اقتصادی اجتماعی خانوار تکمیل گردید.

گفتنی است بررسی مذکور در روز 25 آذرماه با برنامه ریزی های به عمل آمده، به پایان رسید و پس از داده آمایی و آنالیز اطلاعات در انستیتو تغذیه تهران، نتایج اعلام و مداخلات بر اساس نتایج برنامه ریزی خواهد شد.