جمعه 28 10 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 28 دی 1397

1 3.jpg

مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی و علوم دارویی در سال 2016 Q1 کشور شد

مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه توانست با کسب بالاترین میزان شاخص SJR، یکی از سه مجله Q1 کشور شود.

دکتر جابر امامی عضو هیات علمی و مدیر مسئول مجله مذکور در خصوص روند انتخاب این مجله و شاخص SJR اظهار داشت: شاخص SJR از جمله شاخص هایی است که بطور سالیانه برای مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و برپایه میزان استنادات آنها محاسبه و از طریق پایگاه Scimagojr ارائه می شود.

در این پایگاه بر اساس شاخص مذکور مجلات به چهار چارک(Quartile) تقسیم می شوند که بالاترین میزان شاخص SJR مربوط به چارک اول یا Q1 است و بر همین اساس مجله Research In Pharmaceutical Sciences به عنوان یکی از سه مجله Q1 کشور انتخاب شد.

لازم به ذکر است شاخصهای دیگر اسکوپوس در مورد این مجله به شرح زیر می باشد.

CiteScore:1.90

SJR (Sclmago Journal Rank):0.483

SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.927

Quartiles: Q1

H index: 16

علاقمندان می توانند مقالات خود را از طریق لینک زیر ارسال نمایند:

http://www.jouynalonweb.com/jrps