جمعه 28 10 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 28 دی 1397

1 8.jpg

برگزاری جلسه نهادینه سازی مجامع سلامت

معاونت اجتماعی دانشگاه، در روز دوشنبه 11 دیماه، جلسه نهادینه سازی مجامع سلامت را در دو سطح استان و شهرستان و همچنین بمنظور ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل مربوطه، برگزار نمود.

در این نشست که با حضور معاون اجتماعی دانشگاه، مدیر و کارشناسان حوزه معاونت اجتماعی  و پیام گزاران سلامت دفتر امور اجتماعی استانداری، معاونت غذا و دارو و درمان  تشکیل شده بود،  مقرر گردید در اولین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان ( ساغ )، کلیات موضوع مجمع استانی سلامت مطرح شده و اعضا جلسه در این زمینه توجیه شوند. سپس جلسات کمیته برنامه ریزی و کمیته اجرایی مجمع استانی برگزار و فرایند های اجرایی و چگونگی اجرای مجمع مورد برنامه ریزی قرار گیرد.