شنبه 28 07 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 28 مهر 1397

1 8.jpg

کسب رتبه اول رضایتمندی مردمی توسط گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه

بنابر گزارش دریافت شده از مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه در نیمه اول سال 1396 در زمینه رسیدگی و پیگیری اخبارو شکایات مردمی که در سامانه بهداشت 190 ثبت گردیده است، حائز رتبه های ممتاز در بین دانشگاه های تیپ یک کشور گردیده است.

همچنین در این بین، رتبه اول درصد رضایتمندی مردمی به عنوان شاخص ترین رتبه، حائز اهمیت ویژه می باشد.