شنبه 28 07 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 28 مهر 1397

1 9.jpg

گردهمایی مسئولین آزمایشگاه شبکه های بهداشت و درمان استان

گروه امور آزمایشگاههای مرکز بهداشت استان با دعوت از کارشناسان مسئول آزمایشگاه شبکه های بهداشت و درمان، برنامه عملیاتی سال جاری را مورد بررسی قرار داد.

روز چهارشنبه 6 دی ماه، گردهمایی مسئولین آزمایشگاه شبکه های بهداشت و درمان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل شد که در ابتدا با توجه به استقرار نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی مناسب در آزمایشگاههای رفرانس شبکه ها و مراکز خدمات جامع سلامت، بحث مدیریت تغییر ارائه گردید.

همچنین کارشناسان مسئول آزمایشگاه نسبت به تغییر فرایندها، عملکرد و تحول در نحوه ارائه خدمات سلامت آشنا شدند و از آنها به عنوان یک دیده بان سلامت درخواست شد فعالیت ها را با استفاده از ابزار سیمای سلامت و پانل مدیریت اطلاعات سلامت در جهت نیل به اهداف تحول سلامت رصد نمایند.

در ادامه برنامه، پروژه استقرار نظام دیده بانی حوزه سلامت که از پروژه های 10 گانه تحول سلامت می باشد تشریح شد و از مدعوین درخواست شد که با پایش و ارزشیابی کارشناسان آزمایشگاه سطح شبکه، با ارائه نتایج مربوطه نسبت به ارتقاء رضایتمندی درخواست کنندگان آزمایش اقدام گردد.

گفتنی است برای تفهیم موضوع، چرخه مدیریت برنامه های تندرستی و عوامل موثر بر بهره مندی از خدمت ارائه و برای دسترسی بهتر مردم به خدمات آزمایشگاه تاکید ویژه بر فراهمی منابع شامل فضا، تجهیزات و نیروی انسانی و اطلاع رسانی مردم از ارائه خدمت شد.

در ادامه گردهمایی، برنامه عملیاتی سال جاری هر شبکه مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات هر شبکه مطرح و تسهیلات لازم جهت رصد نمودن فعالیت های آزمایشگاه تشریح شد.

در نهایت از آنجائیکه یکی از کارکردهای اصلی بخش سلامت تامین منابع مالی است و با جمع آوری منابع، تجمیع و مدیریت منابع و تامین آنها بهینه خواهد شد و آزمایشگاه نقش بسیار اساسی در تولید درآمد دارد، مسئولین آزمایشگاه در خصوص جمع آوری و مدیریت درآمد بعنوان یک منبع مهم، توجیه و راهکارهای لازم ارائه گردید.